top of page

Transformare digitală

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Obiectivul apelului îl reprezintă sprijinirea sectorului organizațiilor neguvernamentale pentru transformarea digitală și creșterea nivelului de alfabetizare digitală a lucrătorilor/ voluntarilor din cadrul organizațiilor.

Bugetul alocat acestui apel este de 9 milioane euro.

Apelul de proiecte are ca țintă un număr de 200 contracte de finanțare.

Perioadă depunere proiecte: 29.04.2024 - 26.05.2024.

În cadrul prezentului apel, valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect este de minimum 25.000 euro și maximum 70.000 euro, sumele menționate fiind calculate în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte, cu respectarea regulilor de cumul aplicabile.

Valoarea finanțării nerambursabile se va determina în funcție de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform DESI (2021), astfel:
• 25.000 și 40.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 5 criterii DESI;
• 40.001 și 55.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI;
• 55.001 și 70.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 9 criterii DESI.

Valoarea finanțării nerambursabile, acordată ca ajutor de minimis pe un proiect, se va încadra în plafonul de minimis de 300.000 Euro, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului și cu respectarea condițiilor de cumul aplicabile ajutorului de minimis.

Beneficiarul va asigura din surse proprii o cofinanțare de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

Activitățile eligibile
În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis activitățile care au ca scop sprijinirea transformării digitale a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și de a spori nivelul de alfabetizare digitală în rândul personalului, astfel:
- activități pentru investiții în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de reţea, echipamente periferice, etc.), dezvoltarea de aplicații software dedicate sectorului ONG (soluții de management financiar, administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc);
- activități privind dezvoltarea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor;
- dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și achiziționarea de echipamente aferente;
- alte activități privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office), alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației;
- construirea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii unde se implementează proiectul şi între corpuri de clădire - dacă aparţin aceluiaşi solicitant şi sunt la aceeaşi adresă poştală);
- achiziţionarea/dezvoltarea unui website de prezentare a ONG-ului;
- achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” - în cazul în care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finanţare;
- achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică (de la furnizori autorizaţi) – activitate eligibilă înainte de semenarea contractului de finanțare;
- achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile;
- activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2024.

bottom of page