top of page

Digitalizare Centru României

Perioada de depunere a proiectelor:
Start depunere proiecte: 15.12.2023
Termen limita de depunere: 15.07.2024

Valoarea nerambursabila a unui proiect intre: 15.000 Euro- 200.000 Euro
Cofinanțare: Minim 10%

Zona vizată de program: judetele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
Soluția de digitalizare activitate/proces poate acoperi mai multe cod-uri CAEN complementare autorizate ale solicitantului.Categorii de cheltuieli eligibile:

1. Active necorporale (achiziționate exclusiv sub formă de licență, care să fie înregistrată ca mijloc fix)
a) Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă, precum:
• sisteme/soluții de e-facturare, sisteme/soluții pentru circuit digitalizat de comandă, sisteme/soluții RPA (Robotic Process Automation), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;
• alte tipuri de aplicații/licențe pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane, logistică;
• aplicații/licențe care să servească la configurarea și implementarea bazelor de date, la migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
• sisteme IoT (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) și AI (Artificial Intelligence);
• tehnologii blockchain;
• tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;
• sisteme/soluții de administrare a spațiilor - pentru gestiunea utilităților, monitorizare consumuri etc.;
b) Software personalizat pentru prezența online: website-uri de prezentare și promovare, magazine, soluții de e-commerce;
c) Software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale): soluții pentru securizarea rețelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezenței pe internet (site-uri, conturi etc.);
d) Sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele);
f) Alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului
cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare.

2. Active corporale:
a) dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, ce pot servi pentru automatizări și robotică;
b) dispozitive și echipamente aferente e-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.,
c) echipamente IT care să asigurare capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într-un cloud privat, rezultând, astfel, un activ deținut de beneficiar;
d) orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate, specifice digitalizării solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informației.
f) cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare;

3. Active corporale/necorporale, necesare realizării rețelei LAN/WiFi;
4. Servicii de instruire a personalului în vederea operaționalizării soluțiilor digitale care fac obiectul proiectului.
5. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
6. Servicii de consultanță pentru elaborarea și pentru managementul/implementarea proiectului, inclusiv cheltuielile pentru elaborarea planului de digitalizare; Cheltuielile pentru aceste servicii sunt eligibile în limita a 5% din cheltuielile pentru activitatea de bază.
7. Audit financiar
8. Audit de maturitate digitala

bottom of page