top of page

Servicii de consultanță pentru digitalizare prin fonduri europene

Serviciul de consultanță pentru întocmirea studiilor de fezabilitate digitală și a planurilor de digitalizare realizat de BIT-Innovators se bazează pe expertiză tehnică, experiență de business și cunoașterea în detalia a ghidului specific pentru fiecare regiune.

În elaborarea studiului, urmărim atent structura definită de către autoritatea de management care lansează programul de digitalizare, identificăm situația actuală din punct vedere digitalizare, alegem soluții de digitalizare în concordanță cu indicii de intensitate digitală, obținem oferte de la furnizori de tehnolohie cu reputație foarte bună, argumentăm planul de digitalizare și va susținem până când aveți un proiect aprobat.

bottom of page